پیام های ماندگار

...تنها ۳دقیقه

من اهل دزدی کردن نیستم اما این جمله خیلی قشنگ بود.

www.ashegh.mihanblog.com


در بیکران زندگی دو چیز افسونم کرد:

یکی آبی آسمان و خدا.

آبی آسمان را می بینم و می دانم که نیست،

و خدا را نمی بینم و می دانم که هست.

نوشته شده در 1389/06/01ساعت 12:26 ق.ظ توسط Epsilon| 3 نظر|

Design By : Mihantheme