پیام های ماندگار

...تنها ۳دقیقه

چرا گرفته دلت

مثل آنکه تنهایی

گمان کنم تو هم دچار آن رنگ پنهان رنگها هستی

دچار یعنی عاشق

و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد.

نوشته شده در 1389/04/18ساعت 11:39 ب.ظ توسط Epsilon| 3 نظر|

Design By : Mihantheme