پیام های ماندگار

...تنها ۳دقیقه

ثروت حقیقی چیست؟ 

آفتابی که بر گدا و توانگر یکسان می تابد.  

تو ای توانگر، دل رنجه مکن که گدا نیز در دنیای خویش خوشبخت است.

نوشته شده در 1388/12/16ساعت 12:33 ق.ظ توسط Epsilon| 2 نظر|

Design By : Mihantheme